Процедури по закупуване и придобиване на собственост на имот от жилищна сграда Атлас  
ЗА СГРАДAТА
ПРЕГЛЕД НА СГРАДАТА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ПРОЦЕДУРИ
ЗА ЗАКУПУВАНЕ
 
Процедури за закупуване  
Закупуване на имот от жилищна сграда „Атлас” се
осъществява по следния ред:

1 » Заявка за среща по телефон или e-mail
2 » Преговори
3 » Предварителен договор за покупко-продажба и плащанена депозит;
4 » Плащане по приетата в договора схема за разсрочено пащане;
5 » Нотариално прехвърляне след изплащане на договорената цена;
6 » Въвеждане във владение


Схеми за закупуване на жилища при плащане в брой
Процедури по закупуване и придобиване на собственост на имот от жилищна сграда Атлас
БАВНО ПЛАЩАНЕ

» Капаро
       при подписване на предварителен
       договор за покупко – продажба - 10 %

» Първа вноска
       в 20 дневен срок от подписване на
       предварителен договор - 40 %

» Втора вноска
       в срок до 30.04.2006г. - 25%

» Трета вноска
       в срок до 15.06.2006г. - 20%

» Четвърта вноска
       в 7 дневен срок от от получаванe
       на акт 15 - 5%
 

 
  Процедури по закупуване и придобиване на собственост на имот от жилищна сграда Атлас
БЪРЗО ПЛАЩАНЕ

» Първа вноска
       при подписване на
       предварителен договор - 90%

» Втора вноска
       в срок до 15.05.2006г. - 5%

» Трета вноска
       в 10 дневен срок от получаване
       на акт 15 - 5%

Прехвърлянето на собствеността се извършва в 10 дневен срок от изплащане
на цената.


За подготовка на документи за банкови кредити, извън, предложените от „Експрес Гаранцион” ООД схеми такса за обслужване 100 евро.Процедури по закупуване и придобиване на собственост на имот от жилищна сграда Атлас